Posebnu ponudu
predstavljaju KUĆE MODEX namenjene smeštaju
terenskih radnika, tj. grupi ljudi od 24 i 11 osoba.
1. Kuća je opremljena sa :• 7 soba
• 24 ležaja
• 3 kupatila
• 2 kuhinje
• parking prostor

2. Kuća je opremljena sa :

   • 3 sobe
• 11 ležajeva
• 1 kupatila
• 1 kuhinja
• parking prostor

Rezervacije i informacije putem telefona ili i-mejla:

Telefon: +381 35 568 656
Mobtel: +381 66 5 568 655
Email: villamodex@beotel.net